Salgsbetingelser

   Trondheim Guide

Foto: Jørn Adde © Trondheim kommune

SALGSBETINGELSER


 1. All fakturering for guidetjenester skjer direkte fra den enkelte guiden og faktureres i NOK uten mva
 2. Betalingsbetingelser er pr 14 dager. Forsinket betaling belastes etter den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente
 3. Alle bestillinger gjøres pr e-post eller telefon, bekreftelse på avtalt oppdrag sendes oppdragsgiver pr e-post fra den enkelte guiden
 4. Oppdrag som avbestilles mer enn 48 timer før avtalt oppstart kanselleres uten kostnader. Oppdrag som avbestilles mindre enn 48 timer før avtalt oppstart faktureres som om oppdraget har funnet sted. Alle avbestillinger skal skje skriftlig.
 5. Dersom guiden ser seg nødt til å kansellere oppdraget mindre enn 48 timer før avtalt oppstart, skal oppdragsgiver varsles umiddelbart. Guiden skal gjøre sitt ytterste for å skaffe vikar. Hvis dette ikke lykkes innen med kunden avtalt tid, må oppdraget utgå.
 6. Ved oppmøte eller avslutning av oppdrag utenfor Trondheim Sentrum skal guiden ha dekket reisekostnader ihht avtale
 7. Dersom kunden ikke møter opp til avtalt tid skal guiden vente på avtalt sted i én - 1 - klokketime før oppdraget anses som avbestilt mindre enn 48 timer før (jfr punkt 4). Oppdraget faktureres som om det har funnet sted. Dersom kunden møter mellom 0,5 og 1 time forsinket, må det i hvert enkelt tilfelle og før turen starter inngås avtale om oppdraget skal forkortes tilsvarende ventetiden, eller om ventetiden skal påplusses avtalt honorar
 8. Ved force majeure fra kundens side der oppdraget faller bort kan guiden ikke kreve noe for oppdraget
 9. Kunden er selv ansvarlig for at deltakende gjester er forsvarlig kledd og skodd for det aktuelle oppdraget. Dersom særskilt bekledning eller fottøy er påkrevd vil guiden gi beskjed om dette
 10. Guiden kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller sykdom som oppstår blant gjestene underveis, men vil bidra til å håndtere situasjonen på beste mulige måte for gjesten
 11. Guiden er ikke ansvarlig for avvik som oppstår i avtaler inngått mellom oppdragsgiver og tredjepart, det være seg busselskap, catering, museer eller lignende
Copyright © All Rights Reserved  Org.nr. 913 018 125